System zarządzania


Spełnienie wymagań jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa to najważniejszy cel dla wszystkich pracowników P.B.G.iE. EGBUD Sp. z o.o.

Zgodnie z obowiązującą Polityką Jakości:

Zarządzanie to ciągłe doskonalenie naszej organizacji i technologii wytwarzania, minimalizacji wpływów na środowisko naturalne, zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz podnoszenie umiejętności pracowników Spółki, na poziomie gwarantującym szybką i sprawną reakcję na potrzeby i oczekiwania Klientów.

Nadrzędne cele:

  • kompleksowa realizacja usług budowlanych,
  • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska naturalnego
  • stała poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

Podstawą realizacji kontraktów jest System Zarządzania potwierdzony następującymi certyfikatami:

  • System Zarządzania Jakością i Środowiskowego - PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - PN-N-18001:2004

 

 


  Certyfikaty ISO Wersja polska English version Deutsch version mapa serwisu
© 2007 EGBUD Sp. z o.o.
Aktualizacja: 13.06.2014 
    PBGiE "EGBUD" Sp. z o.o.      ul. Mł. Energetyków 3    59-916 Bogatynia    tel. 075-77-32-406    fax. 075-77-84-558    e-mail: egbud@egbud.pl