Logo EGBUD

Projekt unijny w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" umowa nr UDA-POIG.08.02.00-02-026/09-00

 

 

 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego  EGBUD Sp. z o.o. na mocy umowy z dnia 22.12.2009 r. o dofinansowanie jest beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".

Tytuł projektu:

WDROŻENIE W EGBUD SP. Z O.O. ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZSI B2B

Opis projektu:

Projekt obejmuje jednoczesne wdrożenie dwóch technologii informatycznych: oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B (ZSI B2B) oraz oprogramowania do zarządzania projektami.

W ramach realizacji projektu został zakupiony sprzęt oraz oprogramowanie niezbędne do budowy nowoczesnej platformy serwerowo-komunikacyjnej umożliwiającej komunikację pomiędzy naszą Spółką i Partnerami Biznesowymi.

W ramach ZSI B2B został wdrożony system IMPULS klasy ERP, którego producentem jest Biuro Programowania Systemów Cyfrowych S.A. z siedzibą w Chorzowie oraz system HumanWork do zarządzania projektami autorstwa firmy HumanDialog z Wrocławia.

Aktualnie projekt został zrealizowany i pozostaje w fazie ostatecznego rozliczenia.

Obecnie planujemy dalszy rozwój systemu oraz rozszerzenie jego zakresu o kolejnych Partnerów Biznesowych.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

 

Przydatne linki:

Unia Europejska                                                                               http://europa.eu/index_pl.htm

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)         http://www.parp.gov.pl/index/index/151

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości                               http://www.parp.gov.pl/

Portal Fundusze Europejskie                                                           http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 


 

 

 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

 

 

Szanowni Państwo!

 

 

Firma PBGiE EGBUD Sp. z o.o. ma zaszczyt poinformować, iż zrealizowała projekt "Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Firmy PBGiE EGBUD Sp. z o.o." w ramach działania 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


  Certyfikaty ISO Wersja polska English version Deutsch version mapa serwisu
© 2010 EGBUD Sp. z o.o.
Aktualizacja: 11.10.2010 
    PBGiE "EGBUD" Sp. z o.o.      ul. Młodych Energetyków 3    59-916 Bogatynia    tel. 75 7732406    fax. 75 7784558    e-mail: egbud@egbud.pl